Kategoriler

KVKK - KURUL KARAR ÖZETLERİ

Karar Özetleri

Bir banka tarafından ilgili kişinin kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilmesine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/01/2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı Karar Özeti 

Bir banka tarafından ilgili kişinin kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilmesine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/01/2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı Karar Özeti Karar Tarihi : 16/01/2020 Karar No : 2020/32 Konu Özeti :İlgili kişinin kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilmesi….

Karar Özetleri

“Kişisel verilerin veri sorumlusu bir avukat tarafından kısa mesaj yoluyla üçüncü kişilere ifşa edilmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.01.2020 Tarihli ve 2020/26 Sayılı Karar Özeti 

“Kişisel verilerin veri sorumlusu bir avukat tarafından kısa mesaj yoluyla üçüncü kişilere ifşa edilmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.01.2020 Tarihli ve 2020/26 Sayılı Karar Özeti Karar Tarihi : 14/01/2020 Karar No : 2020/26 Konu Özeti : Kişisel verilerin bir avukat tarafından kısa mesaj yoluyla…

KVKK - YARGITAY KARARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yargı kararlarını inceleyebilir, bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİMDİR?

Kişisel verilerin kanun ve sair mevzuata uygun olarak işlenip işlenmediğini kontrol eden; idari ve mali olarak özerk bir kurum olarak kurulmuş idari ceza verme yetkisi bulunan bir kurumdur. İki şekilde inceleme yapmaktadır. Re’sen (Kendiliğinden) inceleme; Kurulun inceleme için herhangi bir şikayet olmaksızın kendi inisiyatifiyle denetleme…

Sıkça Sorulan Sorular

Açık Rıza Ne Demektir?

Ulusal ve uluslararası mevzuatta açık rıza, «tereddüte yer vermeyecek şekilde» belirli bir konuya ilişkin, o konu ile sınırlı, işbu konu hakkında yeterince aydınlatıldıktan sonraki özgür irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE İMHASI NE DEMEKTİR?

Kişisel verilerin uluslararası ve ulusal mevzuat gereğince, kişisel veri ya da kişisel veri setlerinin üzerinde gerçekleştirilen; toplama, kaydetme, organize etme, yapılandırma, depolama, uyarlama, değiştirme, geri alma, üzerinde çalışma, kullanma, iletilmesi suretiyle açığa vurma, yayma veya başka bir şekilde ulaşılabilir hale getirme, sıralama veya birleştirme, engelleme,…

Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yönetmelikler Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı ile 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir….

KVKK SADECE BİR BİLİŞİM DÖNÜŞÜMÜ DEĞİLDİR

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir.