Kanun kapsamında kurum personeline KVKK eğitimlerinin verilmesi zorunludur. Rasyotek hukuki ve teknik tedbirleri bütünleşik olarak tek bir farkındalık eğitiminde sunmaktadır. Hukuk ve bilişim uzmanlarının verdiği eğitimlerimizde, ilgili idari ve teknik tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmekte, dikkat edilmesi gereken başlıkları ile detaylı anlatılmakta, farklı yorumlanabilen konularda günlük hayatta yaşanan olaylardan örnekler verilmektedir.

Kurumsal KVKK Eğitimi (Firma personelinin KVKK süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi):.

  • – 6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar ( Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen –Açık Rıza – İlgili Kişi vs.)
  • – Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen’ in Sorumlulukları
  • – Verilerin İşlenme Süreçleri – Alınması Gereken Önlemler
  • – Açık Rıza – Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar – İstisna Halleri)
  • – Verilerin Silinmesi – Yok Edilmesi – Anonim Hale Getirilmesi
  • – Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması
  • – VERBİS ( Veri Sorumluları Sicili)
  • – Yükümlülüklere – KVKK ve Türk Ceza Kanunu kapsamında -uyulmayan hallerde uygulanacak adli ve idari yaptırımlar
  • – Yetkilendirme Matrisi ve Yetki Kontrolü Süreçlerinin Yönetimi
  • – Loglama Sisteminin Kontrolü
  • – Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler
  • – Veri Güvenliğinin Sağlanamaması Riski
  • – Veri Sızıntısı Örnek Vaka İncelemeleri
  • – Siber Güvenlik
  • – KVKK ve Regülasyonlar için Doğru Teknoloji Yatırımı
  • – Kişisel Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler
  • – Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme nedir?
  • – Sızma Testi, Veri Maskeleme, Güvenlik Duvarları ve Anti Virüs Yazılımları Hakkında Bilgilendirmeler

“KVKK Danışmanlığı / Veri Güvenliği” konusunda kanunu ve size özel süreçleri detaylandırmak üzere dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.