Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı ile 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi gazete ve yürürlülük tarihlerini tablodan inceleyebilirsiniz.

 

NOKANUN – YÖNETMELİK ADIRESMİ GAZETE TARİHİYÜRÜRLÜK TARİHİ
16698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Madde 1,2,3,4,5,6,7,10,12,19 ve sonrası)07.04.2016 – 2967707.04.2016
26698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Madde 8,9,11,13,14,15,16,17,18)07.04.2016 – 2967707.10.2016
3Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik28.10.2017 – 3022401.01.2018
4Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik30.12.2017-3028601.01.2018

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki yükümlüklerine yerine getirmeyenlere verilecek idari para cezaları nelerdir?

NOEYLEMYASAL DAYANAKPARA CEZASI
1Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerKVK madde 18/1-a5.000 TL – 100.000 TL
2Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenlerKVK madde 18/1-b15.000 TL – 1.000.000 TL
3Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenlerKVK madde 18/1-c25.000 TL – 1.000.000 TL
4Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlerKVK madde 18/1-ç20.000 TL – 1.000.000 TL