Ulusal ve uluslararası mevzuatta açık rıza, «tereddüte yer vermeyecek şekilde» belirli bir konuya ilişkin, o konu ile sınırlı, işbu konu hakkında yeterince aydınlatıldıktan sonraki özgür irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır.