Kişisel verilerin uluslararası ve ulusal mevzuat gereğince, kişisel veri ya da kişisel veri setlerinin üzerinde gerçekleştirilen; toplama, kaydetme, organize etme, yapılandırma, depolama, uyarlama, değiştirme, geri alma, üzerinde çalışma, kullanma, iletilmesi suretiyle açığa vurma, yayma veya başka bir şekilde ulaşılabilir hale getirme, sıralama veya birleştirme, engelleme, silme veya imha etme gibi kişisel veri üzerinde otomatik veya otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem grubu kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.