Kişisel verilerin kanun ve sair mevzuata uygun olarak işlenip işlenmediğini kontrol eden; idari ve mali olarak özerk bir kurum olarak kurulmuş idari ceza verme yetkisi bulunan bir kurumdur. İki şekilde inceleme yapmaktadır.

Re’sen (Kendiliğinden) inceleme;

Kurulun inceleme için herhangi bir şikayet olmaksızın kendi inisiyatifiyle denetleme yapması durumudur.

Şikayet Üzerine inceleme;

Kurumun ilgili kişinin usulüne uyun olarak yaptığı şikayeti değerlendirmesi sonrasında inceleme yapması durumudur.