Kategoriler

Kategori: Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİMDİR? 

Kişisel verilerin kanun ve sair mevzuata uygun olarak işlenip işlenmediğini kontrol eden; idari ve mali olarak özerk bir kurum olarak kurulmuş idari ceza verme yetkisi bulunan bir kurumdur. İki şekilde inceleme yapmaktadır. Re’sen (Kendiliğinden) inceleme; Kurulun inceleme için herhangi bir şikayet olmaksızın kendi inisiyatifiyle denetleme…

Sıkça Sorulan Sorular

Açık Rıza Ne Demektir? 

Ulusal ve uluslararası mevzuatta açık rıza, «tereddüte yer vermeyecek şekilde» belirli bir konuya ilişkin, o konu ile sınırlı, işbu konu hakkında yeterince aydınlatıldıktan sonraki özgür irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE İMHASI NE DEMEKTİR? 

Kişisel verilerin uluslararası ve ulusal mevzuat gereğince, kişisel veri ya da kişisel veri setlerinin üzerinde gerçekleştirilen; toplama, kaydetme, organize etme, yapılandırma, depolama, uyarlama, değiştirme, geri alma, üzerinde çalışma, kullanma, iletilmesi suretiyle açığa vurma, yayma veya başka bir şekilde ulaşılabilir hale getirme, sıralama veya birleştirme, engelleme,…

Sıkça Sorulan Sorular

VERBİS NEDİR? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu…

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi şirketler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır? 

Yukarıda belirtilen genel ve özel nitelikte kişisel veri depolayan, kullanan, aktaran ve işleyen tüm şirketler bu kapsamdadır. Örneğin Oteller, Alışveriş merkezleri AVM’ler, Apartman Site Yönetim şirketleri, müşteri sadakat kart uygulaması olan şirketler, fabrikalar, temizlik ve güvenlik personel hizmeti veren şirketler, fabrikalar, satış ve pazarlama yapan…

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır? 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Müşterilerin, bayilerinin ve personellerinin adı,…

WordPress Theme built by Shufflehound.