07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Anayasa’da düzenlenen temel haklarımızdan birisi olan kişisel verilerimizin neler olduğu, bu verilere ilişkin ne tür haklarımızın olduğu, bu hakların bizlere neler kazandırdığı ve haklarımızı nasıl koruyabileceğimiz gibi birçok temel husus hayatımıza girmiş bulunmaktadır….