Kategoriler

Kategori: Verbis

Verbis

KAYIT YAPILMAMASI HALİNDE YAPTIRIM VAR MIDIR? 

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde “… Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü yer almakta olduğundan bu durumda anılan yaptırım uygulanacaktır.

Verbis

KİMLER VERBİS’E KAYITTAN İSTİSNA TUTULMUŞTUR? 

Kanunun 16 ncı maddesinde, “işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri…

Verbis

VERBİSE NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR? 

  VERBİSE NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR?   Veri sorumluları Kayıt başlama tarihi Süre Kayıt için son tarih Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları     01.10.2018     14…

Verbis

VERBİS İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLMEKTEDİR? 

VERBİS, Sicile kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için; – Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi, – Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi, – Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere 3 farklı yapı şeklinde kurgulanmıştır. Bu kapsamda VERBİS ekranları aracılığıyla; -Veri sorumlusu yönetici girişi, veri sorumlusu…

Verbis

NASIL KAYIT OLUNUR? 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada yer alan VERBİS butonuna tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS’e kayıt olunur.

WordPress Theme built by Shufflehound.