Kategoriler

Kategori: Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/18327 K. 2015/2130 T. 9.2.2015 • VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME ( Sanığın Sosyal Paylaşım Sitesindeki Hesabı Mağdurla Birlikte Açıp Fotoğrafları Birlikte Yüklediklerine İlişkin İddiasının Aksinin Kanıtlanamadığı – Sayfa Görüntülerinden Hesabın Açıldığı ve İşlemin Yapıldığı Tarihlerin…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA UNUTULMA HAKKI 

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2016/15510 K. 2017/5325 T. 5.6.2017 • İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bilgi Edinme Yayma Eleştirme Yorumlama ve Eser Yaratma Haklarını İçerdiği – Basın Özgürlüğünün Halkı İlgilendiren Haber ve Görüşleri İletme ve Halkın Bilgi ve Görüşleri Alma Hakkını İçerdiği Basının…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU OLUŞMAMASI 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/11530 K. 2015/584 T. 19.1.2015 • ÖZET HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ( Mağdurun İnternet Ortamında Rızası İle Gönderdiği Çıplak Fotoğrafların Flash Diske Kaydedilip Babasına Verilerek İfşa Edildiği – Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Sayılmayacağı/Eylemin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçlarını Oluşturduğu/Şikayete…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/17630 K. 2015/1672 T. 2.2.2015 • KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU ( Sanığın Katılanla Yaptığı Konuşma İçeriğini Kaydedip Delil Olarak Sunması/Üçüncü Kişi ya da Kişilerle Paylaşma ve/veya Çoğaltarak Dağıtma İddiası Olmadığı – Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı ) • HUKUKA AYKIRI DELİL…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/9669 K. 2014/3760 T. 17.2.2014 • KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU ( Katılanın İşlettiği Eczanenin Dış Kısmını Zaman Zaman Eczane Önünde Duran ya da Eczaneye Giriş Çıkış Yapan İnsanlarla ve Zaman Zaman Kepenkleri İndirilmiş Halde Gösteren Görüntülerin Katılana Ait Kişisel…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/17703 K. 2012/18222 T. 11.9.2012 • KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Bu Suçu Oluşturmayacağı – Şantaj Suçu ) • ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Şantaj Suçu – Mağdurenin Bilgisi ve Rızası Kapsamında Gerçekleşmesi…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN İZİNSİZ OLARAK AÇIKLANMASINA DAYALI DAVA 

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/4-142 K. 2012/751 T. 7.11.2012 • HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacının Kişisel Verilerinin İzinsiz Açıklanmasına Dair Açtığı Davanın Reddi Nedeniyle – Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olmasının Yasaya Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği/Manevi Tazminat Davasının Reddedileceği ) • KİŞİSEL VERİLERİN İZİNSİZ…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2018/8466 K. 2019/9054 T. 18.9.2019 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ( Sanığın Kişisel Veri Niteliğindeki Katılana Ait Cep Telefonu Numarasını Kaydedilmiş Haliyle ve Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğunda Tereddüt Bulunmayan Bir Yöntemle Arkadaşına Vermesi Şeklinde Sübut Bulan…

Yargıtay Kararları

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ VEYA YAYILMASI 

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/13474 K. 2015/3 T. 12.1.2015 • HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle Boşanma/Sanığın Müştekinin Kendisine Yönelik Kasten Yaralama Ve Tehdit Eylemi Nedeniyle Telefon Görüşmesini Rıza Olmaksızın Kayda Alarak Boşanma Davasına Delil Olarak Sunması – Görüşme Ayrıntıları Dökümünü…

WordPress Theme built by Shufflehound.